Security

Hoe houd je als organisatie alles beheersbaar én veilig?

Security

Het bewustzijn van veiligheidsrisico’s leeft onder IT-managers. Maar waar zit de crux van echt goede security? Hoe zorg je ervoor dat al je data, die overal staat, ook overal beheersbaar blijft?

Medewerkers willen vrijheid in gebruik van applicaties, maar tegelijkertijd moeten IT-beheerders deze vrijheid ook beperken om het beheersbaar en veilig te houden. Het ontbreekt in veel organisaties nog aan inzichtelijkheid, door de toenemende volumes en complexiteit van de IT-omgeving.

Als IT-manager wil je dat medewerkers zo flexibel mogelijk kunnen werken. Wil je bijvoorbeeld alle merken devices op je netwerk hebben? Of heb je een BYOD- policy? Dan moeten deze devices allemaal op de juiste manier beveiligd en centraal beheerd kunnen worden.

Security is een uitdaging, waar de meeste organisaties zich inmiddels volledig bewust van zijn. Zeker in organisaties in de zorg bijvoorbeeld, waar de AVG/GDPR de afgelopen jaren veel veiligheidsrisico’s heeft blootgelegd. Maar hoe ziet een goede securityinfrastructuur eruit?

Om aan deze vraag tegemoet te kunnen komen, is het van belang om van security een randvoorwaarde te maken bij álle IT-beslissingen. Sterker nog, het is cruciaal voor de algehele bedrijfsvoering.

Neem contact op